submit


Jeśli obywatel meksyku, który przebywa za granicą, chce za mąż za ich partnerem, meksykańskie konsulatu mogą odmówić. Ale meksykański senator Alejandro Jose Peña willa została wprowadzona reforma na swoich zagranicznych usług prawnych, co pozwoli urzędów konsularnych rozwiązywać i wydawania aktu małżeństwa par, niezależnie od ich płci. W swojej prezentacji inicjatywy we wtorek, willi powiedział, że, zgodnie z ustawą Ministerstwa spraw zagranicznych Meksyku i jej zasady, organy konsularne mają prawo występować w roli sędziów, stanu cywilnego, a zatem mają prawo brać urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także wydać uwierzytelniony odpis korespondent. Jeśli zostanie on przyjęty, tysiące meksykańskich obywateli może ożenić się z ich partnerami tej samej płci za granicą, nawet jeśli mieszkają obecnie nie pozwalają na takich związków

About